آشکار ساز و نمایشگر سیگنال DTMF با sevsnsegment

0
2150

با استفاده از مدار زیر متونید سیکنال DTMF رو دیکد و توسط sevsnsegment مشاهده کنید!ورودی این مدار رو بعد از اتصال تغذیه به مثبت خط تلفن و زمینش رو به زمین تلفن متصل کنید حالا تلفن خود را در حالت تن قرار داده یک کلید را فشار دهید.عدد مربوطه را روی sevsnsegment خواهید دید.


در مدار شکل زیر آشکار ساز تُن که از آی‌سی معروف MT8870 استفاده نموده است نشان داده شده است.


چنانچه در کاربرد خاصی نیازی به نمایشگر نباشد میتوانید آنرا از مدار حذف کنید.


ir-e.blogfa.com