تاریخچه تلفن در ایران

0
2066

تلگراف
—————-
خبر اختراع جدید(تلگراف) توسط آقاخان نوری ،صدراعظم وقت ایران به ناصرالدین شاه رسید وتوجه وی راجلب نمود ومقررشد که این دستگاه درایران مورد استفاده قرارگیرد .

دراسفندماه سال ۱۲۳۶ شمسی یعنی ۱۴ سال پس از مخابره اولین پیام تلگرافی ساموئل مورس ،سیستم تلگرافی زیرنظر علی میرزا اعتضاد السلطنه (وابسته دربارقاجار) وبا همکاری رضا قلی خان الله باشی طبرستانی (رئیس وقت مدرسه دارالفنون) بوسیله ” کرشش“ (یکی ازمعلمین اتریشی) باموفقیت آزمایش واین جمله مخابره شد:” منت خدای راعزّ وجلّ که طاعتش موجب قربت است وبشکراندرش مزیدنعمت ….“

بلافاصله کارسیم کشی بین کاخ ارک تاباغ لاله زار درتهران شروع شد واین خط تلگرافی نیز درسال ۱۲۳۷ شمسی آغاز به کارکرد.

نخستین خط نسبتاً طولانی تلگراف درایران به فاصله ۳۰۰ کیلومتر درتیرماه سال ۱۲۳۸ شمسی بین تهران وچمن سلطانیه (اردوگاه تابستانی ناصرالدین شاه واقع درنزدیکی زنجان) دایر شد وشروع به کار کرد.

ارتباط تلگرافی تهران – تبریز درسال ۱۲۴۰ برقرار شد وسال بعد نیز خط تلگراف تهران – گیلان شروع به کار کرد.برای نخستین بار ارتباط تلگرافی ایران باروسیه از طریق اتصال خط تهران – تبریز با شبکه تلگرافی روسیه درسال ۱۳۴۲ برقرار شد وامپراطور روسیه وپادشاه ایران ،تلگرافهای شادباشی مبادله کردند.

درسال ۱۲۵۳ اداره تلگراف پس از جداشدن از وزارت علوم به وزارت تلگراف تبدیل شد.

تلـفن
—————–
درسال ۱۲۶۵ شمسی مصادف با ۱۸۸۶ میلادی ،برای اولین بار درایران ،یک رشته سیم تلفن بین تهران وشاهزاده عبدالعظیم به طول ۷/۸ کیلومتر توسط بوآتال بلژیکی که امتیاز راه آهن ری را داشت کشیده شد ولی درواقع مرحله دوم فن آوری مخابرات درتهران از سال ۱۲۶۸ شمسی یعنی ۱۳ سال پس ازاختراع تلفن با برقراری ارتباط تلفنی بین دو ایستگاه ماشین دودی تهران وشهرری آغازشد.

پس ازآن بین کامرانیه (شمیران) وعمارت وزارت جنگ درتهران وسپس بین مقرّ ییلاقی شاه قاجار (سلطنت آباد سابق) وعمارت سلطنتی تهران ارتباط تلفنی دایرشد.

وزارت تلگراف درسال ۱۲۸۷ شمسی با وزارت پست ادغام وبه نام وزارت پست وتلگراف نامگذاری شد.

درسال ۱۳۰۲ شمسی قراردادی برای احداث خطوط تلفنی زیرزمینی باشرکت زیمنس وهالسکه منعقد شد وسه سال بعد درآبانماه ۱۳۰۵ شمسی تلفن خودکار جدید بر روی ۲۳۰۰ رشته کابل درمرکز اکباتان آماده بهره برداری شد.

درسال ۱۳۰۸ شمسی امورتلفن نیز تحت نظر وزارت پست وتلگراف قرارگرفت وبه نام وزارت پست وتلگراف وتلفن نامگذاری شد.

مرکزتلفن اکباتان درسال ۱۳۱۶ شمسی به ۶۰۰۰ شماره تلفن رسید ودوسال بعد بهره برداری شد ودر سال ۱۳۳۷ به ۱۳ هزار شماره توسعه یافت .

خطوط تلفن جدید (کاریر) نیز پس از شهریور۱۳۲۰ موردبهره برداری قرارگرفت وارتباط تلفنی بین تهران وسایر شهرها گسترش یافت ومراکز تلفنی تهران یکی پس ازدیگری تأسیس شد

 bselectron.mihanblog.com